Стефан Тинков

Стефан Тинков
Стефан Тинков

Стефан Тинков е механик и диагностик от екипа на Das Auto Service.
Когато през 2020 става част от екипа, вече има над 15 годишен опит зад гърба си в областта на автомобилната електроника и диагностика. Изучава компютърни системи и технологии и паралелно с това се занимава с диагностика и ремонт на автомобили. В този период се сблъсква с множество проблеми, като сред тях се открояват недостатъците на образователната
система и стажантските програми за професионално развитие. Липсата на адекватно подготвени кадри от една страна и бързо развиващите се технологии от друга, отварят все по-дълбока пропаст между предлагащите труд и изискванията на пазара. Заедно с това, остарелите методи на обучение и липсата на достъпна информация усложняват задачата още
повече. Според него младите хора имат нужда както от добро образование, така и от добра реализация, за да разгърнат и развият пълния си потенциал. Убеден е, че проблемите в отрасъла имат решение и вярва, че един ден ще бъде част от това решение.

“Дас Aуто Сервиз” му дава достъп до множество заплетени казуси и типизирани проблеми, интегрирани в най-новите платформи на VAG групата, решенията, на които се намират с помощта на огромна база от данни. В същото време Академията позволява споделянето на тези решения до все по-широк кръг от хора.